Kovovýroba a zámečnictví

Kovovýroba a zámečnictví je samozřejmě základním výrobním programem firmy. Jako detailnější členění je možno tuto výrobu dále specifikovat podle různých kritérií:

Z hlediska procesů a příslušných náplní či zařízení to je
- příprava výroby (včetně CaD tvorby dokumentace)
- doprava (pomocí lehkého nákladního automobilu Iveco)
- dělení materiálu (nůžky, CNC pracoviště dělení vodním paprskem)
- výroba na obráběcích strojích (2 soustruhy, 2 frézky - obvykle jako dílčí operace výrobního procesu)
- výroba plechových výrobků (tváření - ohýbání, ohraňování, lisování; svařování; broušení; povrchová úprava)
- svařování a výroba svarků (TIG, MIG/MAG, elektroda)
- výroba ostatních výrobků; kompletace (včetně měřících a řídících systémů obvykle realizovaných subdodavatelsky)
- motáže (výhradně montáž vlastních výrobků)

Z hlediska použitých materiálů je pak realizovanou výrobu možno rozdělit na
- výrobu z černých ocelí (včetně subdodavatelsky zajišťovaných povrchovýh úprav - zinkování, práškové lakování)
- výrobu z nerezových ocelí (včetně moření, kartáčování, broušení)
- výrobu z barevných kovů (hliník a jeho slitiny bez eloxování, měď a její slitiny, titan)
- výrobu z nekovových a sendvičových materiálů (sklo, keramika, umělé hmoty včetně gumy)

Z hlediska výstupní aplikace se dá naše výroba specifikovat jako výroba
- exteriérových prvků (ploty, brány, zábradlí, městský mobiliář, ...)
- interiérových prvků (schodiště, zábradlí, kovový nábytek, ...)
- průmyslové konstrukce (ocelové haly a souvisící ocelové konstrukce)
- ostatní výroba (ocelové prvky pro občanskou vybavenost, kusová a maloseriová výroba zakázkových prvků)
 

Čím se zabýváme

Kovovýroba a zámečnictví je hlavní oblastí, ve které firma ZMS působí.

Svým zákazníkům je schopná poskytnout komplexní služby, a to od návrhu, přes konstrukci, výrobu prototypů až po seriovou výrobu menšího rozsahu.
Firma je schopna dodávat jak jednotlivé komponenty, tak i větší celky, a to i včetně povrchových úprav a případných řídících systémů.


Hlavní obory je možno podle výstupního použití rozdělit na výrobu a montáž:
  1. exterierových prvků (ocelové konstrukce menšího rozsahu, vybavení čistíren vody a vodojemů, ploty, brány, kovová schodiště, zábradlí, městský mobiliář -lavičky, odpadkové koše, čekárny, …)

  2. interierových prvků (schodiště, zábradlí, kovové stěny, kovový nábytek, vybavení prodejen, hotelů, škol, technologických provozů, laboratoří…)

Dle používaných materiálů na výrobu:

  1. Výroba z černých ocelových materiálů s možnou povrchovou úpravou zinkováním (galvanickým, žárovým) a práškovým lakováním

  2. Výroba z nerezových meteriálů a to buď bez povrchových úprav, nebo kartáčovaných, broušených či leštěných

  3. výroba z nekovových materiálů (sklo, keramika, plasty)

  4. Z kombinovaných materiálů nebo barevných kovů (kov-sklo, kov-dřevo, kov-kov )

Strojní zázemí a technologické zázemí:

Firma disponuje standardním vybavením jako jsou soustruhy, frézky; brusky; lisy; pily; svařovací stroje CO2, TIG, odporové; ohýbačky; nůžky; CNC pracoviště řezání vodním paprskem.

Výroba probíhá podle dodané dokumentace, vlastní dokumentace (CAD) nebo zajišťujeme celý vývoj.

 

Zakázková zámečnická a strojní výroba

V této oblasti se firma zaměřuje na kusovou nebo malosériovou výrobu:

- strojních součástí

- komponent výrobních linek

- svařenců

- sestav z profilů a plechů apod. 

- netlakových i tlakových nádob

Svým zákazníkům je schopná nabídnout jak výrobky dle dodané výkresové dokumentace, tak je schopná zákazníkům pomoci výrobek vyvinout dle technického zadání.
 

OK pro ČOV, vodárny a jiné technolické provozy

V posledních 10 letech je podstatnou částí výrobního programu firmy v oblasti zámečnických konstrukcí realizace zakázek při výstavbě či rekonstukci vodárenských stanic a čistíten odpadních vod. Jedná se o výrobu a montáž zejména nerezových konstrucí (potrubní propoje, schodičtě, zábradlí, obslužné plošiny, krytování, ...), ale i klasických OK hal a konstrukcí doprovodných (schodiště, zábradlí, obslužné plošiny, jeřábové dráhy, ...), to vše obvykle zinkovaném provedení.
Dodávky do cca 20tun je firma schopna realizovat vlastními silami, větší zakázky realizuje s podporou svých subdodavatelů.
 

Schodiště a zábradlí

Firma ZMS nabízí své služby zejména:

- stavebním firmám

- stevebníkům

- architektům


při dodávkách:

- schodišť a jejich částí

- zábradlí a jejich částí

- balkonů

- speciálních plošin a teras

- požárních schodišť

které najdou uplatnění v interiérech i exteriérech.

Jsme schopni realizovat dodávky z kovů nerezových, černých povrchově upravených a jejich kombinací s dřevem, sklem, plasty ...

Pro návrh a tvorbu výrobní dokumentace těchto prvků využíváme CaD systém "Trepcad" verze 5

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Ploty, brány, vrata, dveře, pergoly, přístřešky

Firma ZMS nabízí své služby zejména:

- stavebním firmám

- stevebníkům

- architektům


při dodávkách:

- plotů a jejich částí

- vjezdových a vchodových bran

- pergol

- přístřešků

- předokenních posuvných panelů


Jsme schopni realizovat dodávky z kovů nerezových, černých povrchově upravených a jejich kombinací s dřevem, sklem, plasty ...

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Hybridní kotel

Předně je třeba říci, že se jedná o ekologický kotel, který by měl vyplnit mezeru mezi plynovými kotli a kotli na tuhá paliva v tom smyslu, že bude mít provozní náklady téměř tak nízké, jako kotel na pevná paliva a ekologické parametry a komfort obsluhy se bude blížit kotlům plynovým

Je obecně známo, že nejlevnějším topením je spalování tuhého paliva (dřevo, uhlí), jeho negativem je neekologičnost spalování (nedostatečné shoření a z toho pramenící kouřivost a produkce velkého množství fyzických a chemických zplodin). Naproti tomu spalování plynu je téměř dokonalé s minimální ekologickou zátěží, plyn je však nejdražší.

V rámci zlepšení ekologie, byly v minulosti s příspěvkem státu vybudovány bytové plynové přípojky do mnoha obcí, jejich využívání je však z hlediska vysokých cen za toto topení využíváno mizivě, lidé topí čímkoliv jiným jen proto, že je to levnější, čímž bohužel zvyšují produkci nečistot, což zejména v průmyslových aglomeracích působí negativně na zdraví populace. Výrobci spalovacích topných zařízení na to doposud reagují modernizací a automatizací kotlů na tuhá paliva, a to zejména na spalování speciálních paliv (pelety, …), nebo specifických jednosložkových plynných paliv. Kromě kotlů na zemní plyn mají ostatní kotle na tuhá paliva problémy se spalinami zejména vždy při náběhu kotle.

Našim řešením by mělo být spalování plynných paliv, autonomně vyráběných zplyňováním tuhého paliva přímo ve speciálním kotli na tuhá paliva, avšak s přídavným, časově a fyzikálně omezovaným přidáváním ušlechtilého plynného paliva z externích zdrojů. Toto dotování externím plynem je nejdůležitější zejména při rozběhu kotle, kdy interně produkovaný plyn neobsahuje dostatek hořlavých složek, byla by nízká teplota hoření a plyn obsahuje mnoho kouřových složek – takže by probíhalo nedokonalé spalování s velkým vývinem kouře jako u klasických pevnopalivových kotlů. Přidáváním externího plynu se zajistí jak hoření, tak i spalování interně produkovaných nedostatečně kaloricky vydatných plynů, čímž se vymýtí kouřivost a tepelně se rozloží případné jedovaté látky produkované při zplyňování vsazeného tuhého paliva. Takovýto kotel by mohl spalovat téměř libovolný druh paliva, včetně ekologického spálení i některého komunálního odpadu produkovaného rodinou a odlehčit tak skládkování takovéhoto odpadu na veřejných skládkách. Limitním kriteriem bude forma „popela“ pro možnost automatizovaného jeho výhrnu.

V současné době není problém provoz takovéhoto kotle automatizovat, včetně například zajištění minimalizovaného topení pomocí externího plynu, pokud vyhoří vsázka pevného paliva a fyzická obsluha kotle není přítomna nebo nemůže novou vsázku realizovat, což by výrazně zvýšilo komfort obsluhy a tepelnou pohodu. Dálkové ovládání provozu kotle s využitím externího plynného paliva umožní navíc možnost udržování kladné teploty v domě v případě dlouhodobé nepřítomnosti rodiny pomocí dálkového či programovaného ovládání.

Předpokládáme, že by spalování externího plynu nemělo převýšit asi 10% produkovaného tepla, takže roční náklady rodiny by se oproti topení jen pevným palivem zvýšily maximálně o 1000,.Kč (topení jen externím plynem v běžné domácnosti je cca o 10.000,-Kč ročně dražší než topení dřevem či hnědým uhlím).

Výhody oproti současným moderním spalovacím/splyňovacím kotlům jsou zejména levnější provozní náklady, dále jednodušší rozběh kotle s bezkouřovým výstupem, rychlejší náběh kotle, možnost bezodstávkového automatického provozování kotle po vyhoření pevného paliva externím plynem, bezproblémové plnění limitů čistoty vypouštěných plynů. Důležitou výhodou by měla být malá závislost na druhu spalovaného pevného paliva (široké portfolio paliv na rozdíl od jednopalivových jednosložkových paliv současných kotlů), včetně možnosti spalování vybraných druhů komunálního odpadu.

 

V současné době je kotel ve stavu vývoje, s předpokladem zahájení výroby v průběhu roku 2016 (pro topnou sezonu 2016/17)

 

Městský mobiliář

Firma ZMS se zabývá především výrobou mobiliáře dle specifických požadavků zákazníků a své služby nabízí i designérům a architektům při vývoji a následné výrobě originálního mobiliáře jako jsou:

- Lavičky

- Odpadkové koše

- Květináče (jedno i dvojplášťové, s odřevením i bez, vložky do stávajícího odřevení)

- Stojany na kola

- Dělící sloupky


Povrchové úpravy: nerez, žárové zinkování, práškové lakování


Mezi významné realizace patří dodávka laviček a odpadkových košů pro lázeňskou promenádu v Poděbradech (dodávka pro firmu BLACKBOX) a realizace městského mobiliáře na náměstí v Jaroměřicích nad Rokytnou.

 

Vybavení interiérů komerčních prostor

Firma ZMS nabízí své služby zejména:

- architektům

- designérům

- interiérovým studiím

- ale i přímo koncovým zákazníkům


při dodávkách interiérů komerčních prostor jako:


- obchodní prostory

- hotely

- restaurace

Některé aplikace (stoly, stolky, židle, digestoře, mycí stoly, zástěny, ochranné a ozdobné kryty, pojezdové dveře, vitríny, ...) je možno si prohlédnout v obrazové dokumntaci.

Jsme schopni realizovat dodávky z kovů nerezových, černých povrchově upravených a jejich kombinací s dřevem, sklem, plasty ...
 

Výroba nábytku do škol a kanceláří

Firma ZMS nabízí své služby zejména:

- architektům

- designérům

- interiérovým studiím

- výrobcům nábytku

- ale i přímo koncovým zákazníkům


při dodávkách interiérů:


- kanceláří

- školských zařízeníJsme schopni realizovat dodávky z kovů nerezových, černých povrchově upravených a jejich kombinací s dřevem, sklem, plasty ...
 

Výroba designového nábytku

Firma ZMS nabízí své služby zejména:

- architektům

- designérům

- interiérovým studiím

- ale i přímo koncovým zákazníkům


při vývoji a následné výrobě designového nábytku nebo jeho součástí


Jsme schopni realizovat dodávky z kovů nerezových, černých povrchově upravených a jejich kombinací s dřevem, sklem, plasty ...