Polohování Fotovoltaických panelů a kolektorů

Pro oblast solární techniky vyvinula firma speciální polohovací stojany, které umožňují automatické dvouosé natáčení kolektorů za sluncem. Celým zařízením může být osazem buď každý stojan, nebo jen stojan hlavní a ostatní se natáčejí v souladu s hlavním.
Je možné realizovat i takové natáčení stojanů, aby každý z nich odrážel sluneční paprsky do předem zvoleného jednotného konstantního místa, čímž se v tomto místě příslušně zvýší deponovaná energie (a tudíž i teplota) pro výhodnější technologické využití.